“ மனோன்மணி பெருமை ”

“ மனோன்மணி பெருமை ”

திருமந்திரம் :

“ வாயும் மனமும் கடந்த மனோன்மணி “

அப்படி எனில் ??

மனோன்மணி அனுபவம் நிலை :

சுவாச கதியும் மனமும் அற்ற உன்னத நிலை

அது சாமானியர்க்கு மிக மிக உயர்ந்த எட்டாத உயரத்தில்

 நினைத்துக்கூட பார்க்க முடியா உயரத்தில்

ஆனால் நம் குரு சாமிகள்  :

மனோன்மணியும் வாலையும் ஒன்றே என கூறுகிறார்

ஒரு குரு உயிர் மனிதர் எலும்பில் இருக்கு என நகைச்சுவையாக பேசுகிறார்

ஆகையால் இந்த கால குருமார்களிடத்தில் கவனத்துடன் இருத்தல் அவசியம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s