” வரலாற்று ஆசிரியரும் ஊடகமும் “

” வரலாற்று ஆசிரியரும் ஊடகமும் “

உள்ளதை உள்ளபடி காண்பது அறிவு

காண்பவன் ஞானி

உள்ளதை உள்ளபடி உலகுக்கு அறிவிக்க கடமைப்பட்டவர் மேற்சொன்ன இருவர்

ஆனால்

இருவரும் தத்தம் மூதாதையர் தொழிலாம்

கயிறு திரிக்கும் தொழிலை செவ்வனே செய்கிறார்

என் செய்வது ??கலிகாலம்

வெங்கடேஷ்

5 பேர் மற்றும் , ’மாட்டு பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்... நந்தி நாமம் நமசிவாயமே! Taemരnreമn’ எனச்சொல்லும் உரை இன் படமாக இருக்கக்கூடும்

எல்லா உணர்ச்சிகளும்:

6நீங்கள், சித்ரா சிவம், Anand Arumugam மற்றும் 3 பேர்

2

ஹாஹா

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s