தெளிவு

தெளிவு

இருதய நோயாளி

எண்ணெய் பயன்பாட்டில் கவனமாக  இருக்க வேணும்

சிறு நீரக நோயாளி – சிகிச்சை செய்து கொண்டோர்

உப்பு  பயன்பாட்டில் மிக கவனம் தேவை

திருவடி தவம் மேற்கொள்வோர்

கண் பயன்பாட்டில் கவனத்துடன் இருத்தல் அவசியம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s