“ சொர்க்க வாசலும் – சொர்க்கமும் “

 “ சொர்க்க வாசலும் – சொர்க்கமும் “

 சொர்க்க வாசல் மார்கழி மாதத்தில் வைணவக் கோவிலில் திறப்பர்

அது வாசல் தான் – வீடு அல்ல

ஹால் – பூஜை அறை  எல்லாம் உள்ளே

வாசல் உள் புகுந்து தான் செல்ல வேணும்

அப்படி எனில்  ??

சொர்க்கம் சொர்க்க வாசலுக்கு மேல் தான் இருக்கணும்

உண்மை தான்

சொர்க்கம் அதன் வாசலுக்கு மேல் தான் இருக்கு

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s