திருவடி தவம் –  பெருமையும்  அற்புதமும்

திருவடி தவம் –  பெருமையும்  அற்புதமும் 

உண்மை சம்பவம் – 2021

இதை ஏதோ பெருமைக்காக உரைக்கவிலை – உண்மை தான் – மிகைப்படுத்தவிலை

இந்த சம்பவம் உதாரணமாக , நான் தனபால் குறித்து

காஞ்சி சன்மார்க்க சங்க அன்பரிடம் பேசியது

 அவர் ; நீங்கள் சொல்வது உண்மை தான் ஆனால் யாரும் நம்புவதாக இலை

அவர் தனபாலை அவ்ளோ நம்புகிறார்

அதை உடைக்கமுடியவிலை

அற்புதம்  – மாயா ஜாலம் நடத்திக்காட்டணும் போல

நான் : எனக்கு திருவடி பயிற்சி    நன்கு பிடித்துவிட்டது – வேர்விட்டுவிட்டது – நல்ல அனுபவம்

அற்புதம் எலாம் நடக்குது

உதாரணம் :

எனக்கு கண் புரை 2016 லிருந்து வர வேண்டியது – அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டியது

விஷன் காட்டிக்கொண்டே இருக்கும் – நான் குருடன் போல

உடன் எனக்கு  ஒருவர் வந்து கண்ணில் ஒரு கண்ணாடி ( lens )  மாற்றிவிட்டு சென்றுவிடுவார்

நானும் அறுவை சிகிச்சை செய்யாமல் 5 ஆண்டு  கடத்தி விட்டேன்  

நான் மற்றவர் போல் நிறைய மருத்துவம் பார்க்காமலே அருள் திருவடி காப்பாற்றிய வண்ணம் இருக்கு என்றேன்

அவர்  :  இந்த நிறைவு தான் வேணும் – நல்லது – மகிழ்ச்சி

 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s