“வழக்கும் உண்மையும்”

“வழக்கும் உண்மையும்”

” முற்றம் திறந்தவன் ஞானி “

அதாவது மணி நாசி அடைப்பு திறந்துவிட்டவன் ஞானி

இது மருவி

முற்றும் துறந்தவன் ஞானி ஆகிவிட்டது

ஆகையாலே உலகை நம்பக்கூடாது

வெங்கடேஷ்

May be an image of 1 person and text

10You, சித்ரா சிவம், Anand Arumugam and 7 others

3 shares

Haha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s