திருவடி பயிற்சி

திருவடி பயிற்சி

இந்த வாரம் இருவர் பயிற்சி பெற்றார்

  1. ரெண்டாம் கட்டம்

 சேலம்

தொழில் அதிபர்

இளைஞர்

மூன்று அனுபவம் முதல் கட்டத்தில் பெற்றுவிட்டார்

  • முதல் கட்டம்

 வேதாரண்ணியம்

அரசு வேளாண் அதிகாரி

இவர் மன வளக்கலை மன்றத்துக்காரர்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s