துவாத சாந்தம் – 5

துவாத சாந்தம் – 5

உண்மையான இராஜ யோகம் – விளக்கம்

BG Venkatesh / May 11, 2017

உண்மையான இராஜ யோகம் – விளக்கம்

விவேகானந்தரின் இராஜ யோகம் – முதுத்தண்டின் அடியிலிருக்கும் குண்டலினியை எழுப்பி சஹஸ்ராரத்துக்கு ஏற்றுவதாகும் – இது வேதாத்திரியின் குண்டலினி யோகம் ஆகும்

ஒரே யோகத்துக்கு இரண்டு பெயரா??

உண்மையான் இராஜ யோக விளக்கம் :

1. அபானனை மேலேற்றி நெற்றி நடுவே பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கும் பிராணன் உடன் கலக்கச் செய்வதாகும்

2. விந்து கலையை பிரித்து துவாத சாந்தப் பெருவெளிக்கு ஏற்றி , அதில் சேர்ப்பது ஆகும்

இதனை சாதனையில் நடைமுறைப் படுத்திவிட்டால் பெண் போகத்தின் ஒரு போதும் விந்து கீழ் இறங்காது

இதுவே உண்மையான மோட்சமும் ஆகும்

ஏனெனில் உண்மையான மோட்சம் என்பது விந்து சம்பந்தப் பட்டது

இந்த வித்தை இப்போது யாரும் உள்ள படி சொல்லிக் கொடுப்பதில்லை

மன வளக்கலை மன்றம் : துவாத சாதந்த பெருவெளி சிரசுக்கு வெளியே 12” அங்குலத்துக்கு மேலே என விளக்கமளிக்குது

அப்படி எனில் விந்துவை எங்கே  தலைக்கு மேலே ஏற்றுவது ?? எங்கே நாம் மோட்சம் அடைவது ?

அது மாதிரி விந்துவை தலைக்கு வெளியே ஏற்ற முடியாது  – அதனால் அந்த விளக்கம் தப்பானது

இது மாதிரி  நிறைய விளக்கம் தவறாக இருக்கு வெளி உலகத்தில் –  மன்றத்தில்

அது மனவளக்கலை மன்றம் அல்ல  – மன மகிழ் மன்றம் போல் பிதற்றல்

உண்மை ஆராய்ந்து எடுக்கோணும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s